Poreska uprava RS

Donesen Pravilnik o dinamici fiskalizacije

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 26/24 od 21.03.2024. godine objavljen je Pravilnik o dinamici fiskalizacije. Pravilnik stupa na snagu 29. marta 2024. godine. Navedenim Pravilnikom propisana je dinamika fiskalizacije i način finansiranja troškova inicijalne fiskalizacije za sve obveznike fiskalizacije u Republici Srpskoj. Obveznici fiskalizacije dužni su da svoje poslovanje usklade Read more…

Poreska uprava RS

Nedostupnost informacionog sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 1. jula 2023. godine (od 8 časova) do 4. jula 2023. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i Read more…