U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 43/07) neradni dani povodom republičkog praznika – Međunarodnog praznika rada su:

  • 01. i 02. maj 2024. godine (srijeda i četvrtak).
  • 09. maj (četvrtak).

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada rade – 1. i 9. maja:

  • u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te
  • u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. maja, a uz njih drugog dana republičkog praznika na području grada Banje Luke u periodu od 8.00 do 16.00 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri u vremenu od 8.00 do 22.00 časa.

Poslodavci su radnicima, koji budu radili u dane predstojećih praznika, dužni da omoguće ostvarivanje prava u skladu sa zakonskim propisima o radu.

Ugostiteljski objekti radiće u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banje Luke.
Neradni dani za vaskršnje praznike
U dane pravoslavnog Vaskrsa, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:

  • 03.maj (pravoslavni Veliki petak),
  • 05. maj (dan Vaskrsa) i
  • 06. maj 2024.godine (Vaskršnji ponedjeljak).

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.