Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2023. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Naime, propisani rok za uplatu prve rate je najkasnije do 30. juna 2023. godine, što znači da je preostalo još dva dana. S tim u vezi, naglašavamo da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji u zadatom roku nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti.

Naglašavamo da cilj Poreske uprave Republike Srpske nije kažnjavanje, već stavljanje svih poreskih obveznika u ravnopravan položaj, te iz tog razloga, na vrijeme, prije isteka roka, podsjećamo poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire svoje obaveze. Naime, Poreska uprava Republike Srpske želi da bude servis poreskih obveznika koja će im uvijek biti na usluzi i pomoći da jednostavnije izvrše svoje poreske obaveze, sa krajnjim ciljem povećanja stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza.

Inače, Poreska uprava Republike Srpske je u prvih pet mjeseci ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti prikupila 10,4 miliona KM, što je za oko 2,8 miliona KM ili 37 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine.

Izvor