Sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u periodu od 31. decembra 2023. godine (od 12 časova) do 10. januara 2024. godine (do 8 časova), neće biti dostupan, zbog sprovođenja redovnih aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske,

Imajući u vidu da se u toku provođenja postupka registracije preduzetnika vrši razmjena podataka između registra preduzetnika i registara u okviru sistema Poreske uprave, u navedenom periodu registracioni organi neće biti u mogućnosti da sprovode postupak registracije preduzetnika.

Iz Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj poručuju da će stranke u navedenom periodu moći kompletirati i podnositi zahtjeve, ali da će se rješavanju po zaprimljenim zahtjevima pristupiti tek poslije 10.01.2024. godine.

Izvor