Poreska uprava RS

Nedostupnost informacionog sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 1. jula 2023. godine (od 8 časova) do 4. jula 2023. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i Read more…

UINO BiH

Obavještenje prevoznicima

Uprava za indirektno oporezivanje je obaviještena od strane Carinske uprave Republike Hrvatske da će od 31.05. do 01.06.2023. godine biti puštena produkcija novog NCTS Faza 5. Kako se radi o složenoj proceduri, tih dana neće biti moguće izbjeći dodatno usporavanje procedura pa samim tim i usporavanje prekograničnog robnog prometa i Read more…

UINO BiH

Informacija velikim poreznim obveznicima

Podsjećamo još jednom porezne obveznike da je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (“Službeni glasnik BiH”, br. 87/22) izmijenjen član 78. stav (5) na način da je propisano da su porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika indirektnih poreza” dužni PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske Read more…

Raspisan javni poziv: Za subvencije poslovnim subjektima Grad izdvaja 1,5 miliona KM

Grad Banja Luka raspisao je danas javni poziv za za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Banjoj Luci za 2023. godinu. Javnim pozivom predviđena je dodjela pet vrsta subvencija, i to: za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje); za povećanje produktivnosti i podršku izvozu; za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće Read more…