Do 6. februara 2024. godine 848 pravnih lica dostavilo je Agenciji za posredničke, infromatičke i finansijske usluge (APIF) finansijski izvještaj za 2023. godinu.
Najviše finansijskih izvještaja Agencija je zaprimila od strane drugih pravnih lica – 391, privredna društva predala su 387 izvještaja, preduzetnici 67, dvije banke i jedno društvo za osiguranje.
Podsjećamo da je obaveza predaje godišnjih finansijskih izvještaja u Registar finansijskih izvještaja APIF-a do posljednjeg dana februara tekuće godine za prethodnu godinu propisana Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.
S obzirom da je odredbama Zakona predviđena novčana kazna od 3.000 KM do 15.000 KM za pravno lice koje ne preda finansijske izvještaje, kazna od 1.000 KM do 5.000 KM za preduzetnika koji vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva koji ne preda finansijski izvještaj, te kazna od 300 KM do 1.500 KM za odgovorno lice u pravnom licu koje nije predalo finansijski izvještaj, APIF poziva sve subjekte, koji imaju obavezu da predaju finansijski izvještaj za prethodnu godinu, da to i učine u zakonskom roku, kako ne bi snosili sankcije.

Izvor