UINO BiH

Obavještenje prevoznicima

Uprava za indirektno oporezivanje je obaviještena od strane Carinske uprave Republike Hrvatske da će od 31.05. do 01.06.2023. godine biti puštena produkcija novog NCTS Faza 5. Kako se radi o složenoj proceduri, tih dana neće biti moguće izbjeći dodatno usporavanje procedura pa samim tim i usporavanje prekograničnog robnog prometa i Read more…