JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske danas je odobrio sredstva poslodavcima i licima koji su aplicirali po programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja za 2022. godinu.
Po „Programu finansiranja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2022. godini „Zajedno do posla”, odobreno je zapošljavanje 887 lica za šta su izdvojena sredstva od 8.003.072.32 KM i to:

  • Samozapošljavanje djece poginulih boraca i demobilisanih boraca – 700 lica,
  • Zapošljavanje kod poslodavca – 161 lice,
  • Pripravnici sa VSS – djeca poginulih boraca – 26 lica.

Po „Programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini” odobreno je zapošljavanje 1.775 lica za šta su izdvojena sredstva od 7.650.000,00 KM i to:

  • Zapošljavanje kod poslodavca – 1.225 lica,
  • Samozapošljavanje -550 lica.

Po „Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2022. godini” odobreno je zapošljavanje 979 pripravnika kod 422 poslodavca za šta je izdvojeno 7.048.800,00 KM.
Po ,,Programu podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika” odobren je povrat za 418 poslodavaca koji su zaposlili 1.846 radnika u iznosu od 3.355.210,58 KM.

Pregled poslodavaca i lica kojima su odobrena sredstva možete pogledati na web stranici Zavoda za zapošljavanje RS.

Izvor