Grad Banja Luka raspisao je danas javni poziv za za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Banjoj Luci za 2023. godinu.

Javnim pozivom predviđena je dodjela pet vrsta subvencija, i to: za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje); za povećanje produktivnosti i podršku izvozu; za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti; subvencija samostalnim preduzetnicima koji imaju do pet zaposlenih, kao i subvencija za razvoj turizma.

Ukupno iz budžeta za subvencije biće izdvojeno 1,5 miliona KM.

Kada je riječ o subvencijama za samozapošljavanje – namijenjene su za pokretanje samostalne preduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti.

Ova subvencija je podijeljena na tri linije, a odobrena subvencija po korisniku iznosi do 50% vrijednosti poslovnog plana, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 15.000 KM.

Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu namijenjena je izvozno orjentisanim poslovnim subjektima, registrovanim na teritoriji Grada, i to izvozno orjentisanim poslovnim subjektima iz oblasti prerađivačke industrije i poslovnim subjektima iz oblasti prerađivačke industrije koji planiraju svoje proizvode da plasiraju u inostranstvu (prvi izvoz).

Osnovni kriterijum za ostvarivanje prava na ovu vrstu subvencije je projektni prijedlog, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su navedeni u ovom Javnom pozivu. Odobrena subvencija po korisniku subvencije iznosi do 50% ukupne vrijednosti navedene u projektnom prijedlogu, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 30.000 KM.

Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti je namijenjena samostalnim preduzetnicima registrovanim na teritoriji Grada, a čija preduzetnička djelatnost ima status starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti. Iznosi 2.000 KM po samostalnom preduzetniku.

Ove godine uvedena je i subvencija samostalnim preduzetnicima koji imaju do pet zaposlenih i namijenjena je za nabavku osnovnih sredstava samostalnih preduzetnika koji su registrovali samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje do dana objave javnog poziva. Za ovu vrstu subvencija mogu se prijaviti samostalni preduzetnici koji imaju do pet zaposlenih (uključujući vlasnika), a čija je pretežna djelatnost neka od djelatnosti datih u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Odobrena subvencija po korisniku subvencije iznosi do 50% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova navedenih u projektnom prijedlogu, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 10.000 KM.

Subvencija za razvoj turizma je namijenjena poslovnim subjektima koji se bave turizmom u skladu sa Zakonom o turizmu, a cilj subvencije je da unaprijedi turističku ponudu grada i poveća kako broj turista u Banjoj Luci, tako i broj dana koji će turisti provesti u gradu.

Ova subvencija je takođe podijeljena na tri linije, a odobrena subvencija po korisniku iznosi do 50% vrijednosti poslovnog plana, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 10.000 KM.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola, u kancelariju broj 14 Gradske uprave, radnim danom od 8.00 do 15.00 časova ili putem pošte

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za sve vrste subvencija, kako su naveli u Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti u:

  • Odjeljenju za privredu i LER – kontakt telefon: 051/244-444 lokal 858;
  • Preduzetnički centar – kontakt telefon: 051/ 244-448 i 066/864-961;
  • Gradska razvojna agencija – kontakt telefon: 051/433-460.

Kompletan javni poziv i prateću dokumentaciju preuzmite OVDJE.

Izvor: Grad Banja Luka

Categories: Novosti