banja_luka6

Na republički praznik – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, 21. novembra, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske i Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banje Luke, mogu da rade sljedeći privredni subjekti:

  • u vremenu od 00.00 do 24.00 časa – pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača i prodaje istih; trgovinski objekti tipa dragstor; trgovinski objekti na autobuskoj i željezničkoj stanici i na benzinskim stanicama;
  • u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom;
  • u skladu sa pijačnim redom Tržnice, mogu da rade i objekti na gradskoj tržnici i na novoj pijaci u Banjoj Luci.

Mimo Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banje Luke, u skladu sa zaključkom gradonačelnika od 18. novembra 2015. godine, u vremenu od 8.00 do 13.00 časova, mogu da rade:

  • prodajni objekti koji se bave trgovinom na malo mesom i proizvodima od mesa (mesnice);
  • prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo cvijećem (cvjećare);
  • trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe);
  • poslovni subjekti koji se bave pružanjem frizerskih i drugih tretmana za uljepšavanje.

U skladu sa važećim Zakonom o praznicima Republike Srpske, gradonačelnik Banje Luke  je naredbom odredio privredna društva, ustanove i druge organizacije koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske, pa tako i na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembra 2015. godine, i to u vremenu od 00,00 do 24,00 časa. To su:

  • privredna društva koja obavljaju komunalne djelatnosti; proizvodnja i isporuka vode, toplotne energije, javni prevoz putnika, održavanje čistoće, održavanja grobalja i pružanje pogrebnih usluga, održavanje ulica, saobraćajnica, parkova, zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina i čišćenje javnih površina i Civilna zaštita;
  • autobuska i željeznička stanica;
  • javne ustanove: Banski dvor, Dom zdravlja Banja Luka, Sportska dvorana Borik i Centar za socijalni rad.

Ugostiteljski objekti ddužni su da rade u skladu sa važećom odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banje Luke.

Categories: Novosti