U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 132/22 objavljen je Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2023. godine.

Izvor: Poreska uprava RS