Izdavanje rješenja za registraciju preduzetnika (GUBL-US-02/02)

Nadležni organ

Odjeljenje za privredu

Kako i gdje

Potrebno je ispuniti i predati obrazac Zahtjev za registraciju preduzetnika (kod dokumenta GUBL-OB-02/02). Obrazac možete preuzeti u zgradi Gradske uprave (adresa: Trg srpskih vladara 1) ispred Prijemne kancelarije, ili preuzeti ovdje isti dokument u elektronskoj formi (download-ati).
Ispunjen obrazac i prateći dokumenti se predaju u Prijemnoj kancelariji, na šalterima 1 ili 2.

Potreban obrazac

Zahtjev za registraciju preduzetnika (GUBL-OB-02/02)

Neophodni dokumenti

Registracija preduzetnika, Banja Luka

Registracija preduzetnika

ZA IZDAVANjE RJEŠENjA O REGISTRACIJI PREDUZETNIKA:
1. Ovjerena fotokopija lične karte;
2. Ovjerena fotokopija pasoša (za strane državljane);
3. Ovjerena izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti  centra za igru i druženje (rođendaonice i prostori za igru) – ukoliko se registruje djelatnost centra za igru i druženje
4. Uvjerenje Osnovnog suda da nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti – original ili ovjerena fotokopija;
5. Ovjeren ugovor o osnivanju ortačke radnje (ako su osnivači 2 ili više lica) – original ili ovjerena fotokopija;

ZA REGISTROVANjE DJELATNOSTI U IZDVOJENOJ POSLOVNOJ PROSTORIJI:
1. Ovjerena fotokopija lične karte;
2. Ovjerena izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti  Centra za igru i druženje (rođendaonice i prostori za igru) – ukoliko se registruje djelatnost centra za igru i druženje
3. Fotokopija rješenja kojim je odobrena registracija djelatnosti – ukoliko je sjedište preduzetnika na području Grada Banja Luka, odnosno ovjerena fotokopija rješenja kojim je odobreno obavljanje djelatnosti – ukoliko je sjedište preduzetnika na drugoj opštini.

ZA IZMJENU PRAVOSNAŽNOG RJEŠENjA:
1. Ovjerena fotokopija lične karte;
2. Ovjerena izjava o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti  centra za igru i druženje (rođendaonice i prostori za igru) – ukoliko se registruje djelatnost  centra za igru i druženje
3. Fotokopija rješenje kojim je odobrena registracija djelatnosti;

ZA PRIVREMENI PRESTANAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI:
1. Fotokopija rješenja kojim je odobrena registracija djelatnosti;
2. Priložiti odgovarajuće dokaze kojim se potvrđuju razlozi privremenog prestanka

ZA TRAJNI PRESTANAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI:
1. Fotokopija rješenja kojim je odobrena registracija djelatnosti.

Takse i naknade

ZA IZDAVANjE RJEŠENjA O REGISTRACIJI PREDUZETNIKA:
Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od:
– za ugostiteljsku djelatnost  30,00 KM
– za trgovinsku djelatnost     30,00 KM
– za zanatsku djelatnost     30,00 KM
– za ostale djelatnosti     30,00 KM
– za obavljanje poljoprivredne djelatnosti   10,00 KM
– za djelatn. bez korištenja posl. prostora,  u stambenom prostoru i za sezonsko obavljanje djelatnosti 30,00 KM
– za promjene koje nastanu u toku obavljanju djelatnosti (promjena sjedišta i dr.)   30,00 KM
– za djelatnost koja se obavlja izvan ugostiteljskog objekta 10,00 KM.
ZA REGISTROVANjE DJELATNOSTI U IZDVOJENOJ POSLOVNOJ PROSTORIJI:
Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od:
– za ugostiteljsku djelatnost    30,00 KM
– za trgovinsku djelatnost    30,00 KM
– za zanatsku djelatnost     30,00 KM
– za ostale djelatnosti      30,00 KM
– za obavljanje poljoprivredne djelatnosti  10,00 KM.

ZA IZMJENU PRAVOSNAŽNOG RJEŠENjA:
Gradska administrativna taksa i uznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 30,00 KM.

ZA PRIVREMENI PRESTANAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI:
Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 30,00 KM.

ZA TRAJNI PRESTANAK OBAVLjANjA DJELATNOSTI:
Gradska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i gradska administrativna taksa za rješenje u iznosu od 30,00 KM.

Rok za rješavanje predmeta

2 dana od dana kompletiranja zahtjeva.

Categories: Novosti