Podsjećamo još jednom porezne obveznike da je Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (“Službeni glasnik BiH”, br. 87/22) izmijenjen član 78. stav (5) na način da je propisano da su porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika indirektnih poreza” dužni PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine.

Status “velikih obveznika indirektnih poreza”, za period 2021. godina – 2023. godina imaju obveznici indirektnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodanu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u periodu 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine iznosi 1.500.000,00 KM i više, kao i banke i drušva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodanu vrijednost, a u skladu sa Odlukom o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza broj: 01-02-2-2269-2/20 (“Službeni glasnik BiH” br. 84/20).

Dakle, svako lice koje se u Jedinstvenom registru obveznika UIO vodi kao PDV obveznik, te ima status „velikog obveznika indirektnih poreza“, bit će dužno dostavljati  PDV prijavu elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine.

Naime, za ovu svrhu, mogu se koristiti kvalificirane elektronske potvrde izdate u skladu sa eIDAS Uredbom EU broj 910/2014 od strane Ovjerioca UIO ili drugih ovjerilaca upisanih u evidenciju ovjerilaca kod Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca pri Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, ukoliko su kompatibilne sa softverom koji UIO koristi u okviru elektronskog poslovanja.

Budući da se rok za dostavljanje PDV prijave upotrebom kvalificirane elektronske potvrde bliži, pozivamo još jednom sve “velike porezne obveznike indirektnih poreza” da, ukoliko već to nisu učinili, u što skorijem roku podnesu zahtjev za izdavanje kvalificirane elektronske potvrde, te da isto mogu učiniti preko UIO.

Sve detalje u vezi s postupkom izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda preko Ovjerioca UIO možete pronaći na linku https://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html

Napominjemo da ćete o svakom sljedećem koraku, u vezi sa elektronskim poslovanjem sa UIO biti blagovremeno obaviješteni putem naše web stranice.

Izvor